Scheidingsbegeleiding

Een scheiding is voor veel mensen een emotioneel zware periode in hun leven, die vaak gepaard gaat met veel onrust en onzekerheid. Allerlei vragen doemen op. Waar moet ik allemaal aan denken? Wat betekent dit voor de kinderen? Wat doen we met onze woning? Hoeveel geld heb ik straks nog te besteden? En zo heeft u vast nog veel meer vragen.

Convenance begeleidt u als scheidingsbegeleider bij al die vragen in het vinden van antwoorden, mogelijkheden, alternatieven en oplossingen. Want ondanks dat u zich misschien in een emotionele achtbaan bevindt, zullen er allerlei praktische zaken moeten worden geregeld. Convenance biedt houvast en zorgt voor structuur en overzicht in dit proces.
Het doel daarbij is altijd de scheiding zo goed mogelijk af te ronden, waarbij alle betrokkenen zo min mogelijk schade ondervinden.

Tijdens een gratis en vrijblijvend informatiegesprek vertel ik u hoe ik werk en wat begeleiding door Convenance voor u betekent.
U kunt vragen stellen en verduidelijken welke dienstverlening u wenst. Op basis daarvan krijgt u dan ook duidelijkheid over de kosten van de begeleiding.