Ook na de scheiding blijft de wettelijke verplichting bestaan om financieel voor elkaar te zorgen. Partneralimentatie komt voor indien de inkomens van u en uw toekomstige ex-partner behoorlijk verschillen. U bepaalt zelf hoe lang u dat wilt doen en wat de hoogte is van de partneralimentatie. U maakt hierover samen uw eigen afspraken, die we vastleggen in het echtscheidingsconvenant.

Om de behoefte aan partneralimentatie te bepalen, kijken we naar welk bedrag er nodig is om de levensstandaard van het gezin voort te zetten. Hierbij houden we rekening met wat de minstverdienende partner zelf kan verdienen. Ook bespreken we een model waarin we de veranderingen in inkomen bij de minstverdienende partner meenemen.

Om te bepalen wat de draagkracht voor partneralimentatie is, bespreken we wat de partner met het hoogste inkomen aan alimentatie kan betalen. Dit doen we op basis van het netto besteedbaar inkomen, waarin de alimentatiebetaling is verwerkt en fiscaal is meegenomen. Hierbij houden we rekening met de werkelijke uitgaven voor levensonderhoud van de alimentatieplichtige partner.

Met een financieel overzicht krijgt u vervolgens duidelijk inzicht in uw financiële situatie na de scheiding. Op basis hiervan worden er afspraken gemaakt over de hoogte en de duur van de partneralimentatie. Deze afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.