Als ouder blijft u verplicht om na de scheiding financieel voor uw kinderen te zorgen. Het maakt daarbij niet uit of u wel of niet kiest voor co-ouderschap. Kinderalimentatie gaat in de wet boven partneralimentatie. Dit betekent dat er eerst gekeken wordt naar de hoogte van de kinderalimentatie. Hierna wordt er pas gekeken naar de eventuele mogelijkheid voor partneralimentatie.

Een aantal factoren is van invloed bij het vaststellen van de kinderalimentatie:

  • Het is de bedoeling dat het kind zoveel mogelijk hetzelfde kan blijven doen als voor de scheiding.
  • Het aantal kinderen en het gezinsinkomen van voor de scheiding.
  • Beide ouders hebben de verplichting om naar draagkracht mee te betalen aan de kosten van de opvoeding en verzorging.

De afspraken die u maakt over de hoogte en betaling van de kinderalimentatie, worden vastgelegd in de ouderschapsregeling.
Deze regeling maakt deel uit van het echtscheidingsconvenant.

In plaats van kinderalimentatie kunt u ook kiezen voor de kinderkostenrekening. Hierbij wordt rekening gehouden met de werkelijke kosten van de kinderen in uw situatie.
Convenance legt u graag de mogelijkheden van de kinderkosten-rekening uit en wat dat voor uw situatie betekent.