Op financieel gebied kunt u veel vragen hebben. Hoe zit het bijvoorbeeld met de verdeling van onze bezittingen en inkomens?

Vermogensverdeling
Bij een scheiding worden de gezamenlijke bezittingen verdeeld.
Dit betekent dat we inventariseren wat de hoogte is van uw vermogen en van uw schulden. U kunt hierbij denken aan de marktwaarde van uw woning, de waarde van een eigen onderneming, het saldo op uw bank- en spaarrekeningen, uw inboedel, de auto’s, eventuele erfenissen, overige roerende zaken en het opgebouwde pensioen.
We bespreken hoe u het vermogen wilt verdelen. Belangrijk is dat u het er samen over eens wordt.