Een scheiding is voor kinderen een ingrijpende periode in hun leven. Het is niet de keuze van de kinderen, maar ze worden er wel mee geconfronteerd. Vaak zullen ze thuis niet over de scheiding willen praten, om u als ouders geen verdriet te doen.
Kindgesprek
Tijdens het kindgesprek voer ik een gesprek met uw kinderen. Dit gesprek is aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Het gesprek vindt plaats zonder ouders, zodat het kind vrijuit kan praten. Tijdens het gesprek kunnen de kinderen hun angsten, gevoelens en wensen met betrekking tot de scheiding kenbaar maken. Het is voor kinderen prettig dit aan een neutrale, derde partij te doen, in dit geval de scheidingsspecialist. Het doel van het gesprek is dat kinderen hierdoor beter met de scheiding om kunnen gaan.

Ouderschapsplan
Sinds 2009 bent u als ouders van minderjarige kinderen in geval van een scheiding verplicht tot het opstellen van een ouderschapsplan.

Dit ouderschapsplan bevat een aantal verplichte onderdelen:

  • De kosten van verzorging en opvoeding
  • De wijze waarop ouders elkaar informeren
  • De omgangsregeling.

Ook na de scheiding blijft u beiden verantwoordelijk voor de kinderen. Convenance maakt samen met u een ouderschapsregeling op maat. In deze ouderschapsregeling staan uw kinderen centraal en verwoordt u hoe u samen de opvoed- en zorgtaken na de scheiding wilt vormgeven. Ook de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen en wijze waarop u elkaar informeert worden hierin opgenomen. Uitgangspunt is het voortdurend ouderschap. Uit onderzoek is gebleken dat het niet de scheiding zelf is waar de kinderen het meeste last van hebben, maar het voortdurende geruzie van ouders na de scheiding. Met een zorgvuldig opgestelde ouderschapsregeling voorkomt u problemen en conflicten in de toekomst.

KIES omgangsbegeleiding
KIES is een kennisorganisatie die is gestart om kinderen een stem te geven bij echtscheiding. KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie. Intussen biedt KIES een veelomvattend programma dat ouders en kinderen helpt in echtscheidingssituaties.

KIES werkt met een landelijk netwerk van coaches en omgangsbegeleiders. Convenance is aangesloten bij KIES en biedt een programma aan waarbij kinderen op een veilige manier hun verhaal kunnen doen en hun mening kunnen geven. Het doel is altijd om de nadelige gevolgen van een echtscheiding voor kinderen op korte en lange termijn zoveel mogelijk te beperken.
Voor meer informatie over KIES, kunt u terecht op de website kiesvoorhetkind.nl